اقامت موقت اوکراین

اقامت موقت اوکراین

اجازه مهاجرت به اوکراین به کسانی داده می شود که شرایط مهاجرت را به خوبی داشته باشند. شرایطی که برای مهاجرت به اوکراین مورد نیاز است در قوانین مهاجرتی این قانون به طور کامل توضیح داده شده است.

اجازه مهاجرت به اوکراین به کسانی داده می شود که شرایط مهاجرت را به خوبی داشته باشند. شرایطی که برای مهاجرت به اوکراین مورد نیاز است در قوانین مهاجرتی این قانون به طور کامل توضیح داده شده است.

 

شرایط اقامت موقت اوکراین چیست؟

اقامت موقت اوکراین از چند طریق امکان پذیر است که در زیر بیان کرده ایم

اقامت موقت اوکراین از طریق دانشجویی

اقامت موقت اکراین از طریق کاری

برای کسب اقامت دائم اوکراین، شرایط عمومی به نحو زیر می باشد:

اخذ اقامت موقت اوکراین دارای محدودیت سنی نیست و در هر سنی می توانید به این کشور مهاجرت نمایید.
تنها اقامتی است که در مدت ۴۵ روز اخذ می گردد.
برای اقامت موقت چه چیزی لازم است؟
برای کسب اقامت موقت  اوکراین نیاز است مدارکی را ارائه دهید که در زیر آنها را بیان نموده ایم

اقامت موقت اوکراین

ترجمه مدارک شناسایی
گواهی عدم سوء پیشینه و ترجمه به انگلیسی و مهر امور خارجه
گواهی محل سکونت ایران و قبض اب و برق

توجه :ما از طریق کیف و پایتخت اقدام میکنیم ، که شرایط خیلی بهتری نسبت به شهرهای خارکف و … دارد